Відповіді до посібника "Рябова Н. Є. Математика 5-6 класи : Експрес-контроль"

Розв’язник до посібника "Рябова Н. Є. Математика 5-6 класи : Експрес-контроль / Н. Є. Рябова, С. М. Будна. — X., 2013. — 112 с."
В розв’язнику подано рішення самостійних і контрольних робіт з коплексного зошиту для контролю знань з математики для 5 і 6 класів (автор Рябова Н. Є. ). Посібник адресований батькам, які зможуть проконтролювати правильність виконання завдань, а в разі необхідності — учням для аналізу помилок.


Сторінки посібника подано у вигляді слайдів.
ЗМІСТ
5-Й КЛАС
Тест 1. Натуральні числа. Цифри. Додатковий запис натуральних чисел............1
Тест 2. Порівняння натуральних чисел......З
Тест 3. Додавання натуральних чисел. Властивості додавання..............5
Тест 4. Віднімання натуральних чисел.......7
Тест 5. Множення натуральних чисел.......9
Тест 6. Властивості множення. Степінь натурального числа з натуральним показником.................11
Тест 7. Ділення натуральних чисел. Ділення з остачею.................13
Тест 8. Числові вирази. Буквені вирази та формули.......................15
Тест 9. Рівняння.........................17
Тест 10. Відрізок та його довжина. Координатний промінь.............19
Тест 11. Кут та його величина. Види кутів ... 21
Тест 12. Многокутник та його периметр......23
Тест 13. Трикутник. Види трикутників......25
Тест 14. Прямокутник. Квадрат. Площа прямокутника і квадрата...........27
Тест 15. Об'єм прямокутного паралелепіпеда і куба...........................29
Тест 16. Звичайні дроби...................31
Тест 17. Правильні та неправильні дроби. Мішані числа. Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками. . 33
Тест 18. Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками. . 35
Тест 19. Десятковий дріб. Запис десяткових дробів...........................37
Тест 20. Порівняння десяткових дробів. Округлення десяткових дробів......39
Тест 21. Арифметичні дії з десятковими дробами (додавання і віднімання десяткових дробів)................41
Тест 22. Арифметичні дії з десятковими дробами (множення десяткових дробів)........43
Тест 23. Арифметичні дії з десятковими дробами (ділення десяткових дробів на натуральне число)..............45
Тест 24. Арифметичні дії з десятковими дробами (ділення десяткових дробів).........47
Тест 25. Арифметичні дії з десятковими дробами.........................49
Тест 26. Відсотки.........................51
Тест 27. Відсотки. Середнє арифметичне.....53
Тест 28. Повторення (Рівняння. Текстові задачі)...................55
6-Й КЛАС
Тест 1. Дільники та кратні натурального числа. Ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10 .... 57
Тест 2. Прості і складені числа............59
Тест 3. Найбільший спільний дільник. Найменше спільне кратне..........61
Тест 4. Скорочення дробів. Зведення дробів до спільного знаменника. Порівняння дробів................63
Тест 5. Арифметичні дії зі звичайнимидробами (додавання і віднімання) ... 65
Тест 6. Арифметичні дії зі звичайними дробами (множення)...............67
Тест 7. Арифметичні дії зі звичайними дробами (ділення).................69
Тест 8. Арифметичні дії зі звичайними дробами.........................71
Тест 9. Знаходження дробу від числа і числа за його дробом.............73
Тест 10. Відношення. Масштаб. Пропорція ... 75
Тест 11. Пряма та обернена пропорційні залежності. Поділ числа в даному відношенні...............77
Тест 12. Відсоткове відношення двох чисел. Відсоткові розрахунки.............79
Тест 13. Коло. Довжина кола. Круг. Площа круга. Круговий сектор......81
Тест 14. Додатні та від'ємні числа. Координатна пряма. Протилежні числа. Цілі числа . . 83
Тест 15. Модуль числа ....................85
Тест 16. Раціональні числа. Порівняння раціональних чисел.....87
Тест 17. Арифметичні дії з раціональними числами (додавання)...............89
Тест 18. Властивості додавання раціональних чисел...............91
Тест 19. Арифметичні дії з раціональними числами (віднімання)..............93
Тест 20. Арифметичні дії з раціональними числами (множення) ..............95
Тест 21. Властивості множення раціональних чисел............................97
Тест 22. Арифметичні дії з раціональними числами (ділення).................99
Тест 23. Арифметичні дії з раціональними числами........................101
Тест 24. Розкриття дужок. Подібні доданки та їх зведення...................103
Тест 25. Рівняння. Основні властивості рівнянь.........................105
Тест 26. Перпендикулярні й паралельні прямі, їх побудова. Координатна площина . 107
Тест 27. Повторення (Відсотки. Раціональні числа. Текстові задачі)............109
Тест 28. Повторення (рівняння)............111

2 комментариев к Відповіді до посібника "Рябова Н. Є. Математика 5-6 класи : Експрес-контроль"

  1. Школьник:

    Так а где само решениееее

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

загрузка...

Наш сайт находят по фразам:

×