Відповіді до посібника "Гальперіна А. Р. Алгебра. Геометрія 9 клас: Тестовий контроль знань"

Відповіді до посібника "Гальперіна А. Р. Алгебра. Геометрія 9 клас: Тестовий контроль знань"

Розв'язник до посібника "Гальперіна А. P. Алгебра. Геометрія. 9 клас : Тестовий контроль знань / А. Р. Гальперіна. — К. : Літера ЛТД, 2010. — 136 с."
Подано відповіді самостійних і контрольних робіт з комплексного зошиту для тестового контролю знань з алгебри та геометрії для 11 класу (автор Гальперіна А. Р.). Посібник адресований учням, які зможуть проконтролювати правильність виконання завдань та проаналізувати помилки.


Сторінки посібника подано у вигляді онлайн-книги. Як читати онлайн-книгу можна дізнатися звідси: https://math-helper.ru/kak-chitat-onlayn-knigu

Увага! Розв'язання не перевірялися, можливі помилки!

ЗМІСТ
АЛГЕБРА
Тема 1. Нерівності
Самостійна робота № 1. Числові нерівності. Основні властивості числових нерівностей. Почленне додавання і множення нерівностей. Застосування властивостей числових нерівностей для оцінювання значення виразу
Самостійна робота № 2. Нерівності зі змінними. Лінійні нерівності з однією змінною. Числові проміжки. Об'єднання та переріз числових проміжків. Розв'язування лінійних нерівностей з однією змінною. Рівносильні нерівності
Самостійна робота № 3. Системи лінійних нерівностей з однією змінною, їх розв'язування
Контрольна робота № 1. Нерівності
Тема 2. Квадратична функція
Самостійна робота № 4. Функції. Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості; зростання і спадання функції
Самостійна робота № 5. Найпростіші перетворення графіків функцій
Самостійна робота № 6. Функція у = ах² + bх + с, а≠0, її графік і властивості
Контрольна робота № 2. Функції і їх властивості. Найпростіші перетворення графіків функцій. Функція у = ах² + bх + с, а≠0, її графік і властивості

Самостійна робота № 7. Квадратна нерівність. Розв'язування квадратних нерівностей
Самостійна робота № 8. Розв'язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними
Самостійна робота № 9. Розв'язування текстових задач за допомогою систем рівнянь
Контрольна робота № 3. Квадратна нерівність. Розв'язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними. Розв'язування задач за допомогою систем рівнянь

Тема 3. Елементи прикладної математики
Самостійна робота № 10. Математичне моделювання. Відсоткові розрахунки
Самостійна робота № 11. Формула складних відсотків
Самостійна робота № 12. Випадкова подія. Ймовірність випадкової події
Самостійна робота № 13. Статистичні дані. Способи подання даних. Частота. Середнє значення
Контрольна робота № 4. Елементи прикладної математики

Тема 4. Числові послідовності
Самостійна робота № 14. Арифметична прогресія, її властивості
Самостійна робота № 15. Сума перших п членів арифметичної прогресії
Контрольна робота № 5. Арифметична прогресія
Самостійна робота № 16. Геометрична прогресія, її властивості. Формула n-го члена геометричної прогресії
Самостійна робота № 17. Сума перших п членів геометричної прогресії
Самостійна робота № 18. Нескінченна геометрична прогресія та її сума
Контрольна робота № 6. Геометрична прогресія

Тема 5. Повторення і систематизація навчального матеріалу
Самостійна робота № 19. Спрощення виразів, розв'язування лінійних рівнянь і нерівностей
Самостійна робота № 20. Розв'язування квадратних рівнянь. Теорема Вієта

Самостійна робота № 21. Розв'язування систем рівнянь і нерівностей
Самостійна робота № 22. Тотожні перетворення виразів, що містять корені
Самостійна робота № 23. Побудова графіків функцій
Контрольна робота 7. Повторення і систематизація навчального матеріалу

ГЕОМЕТРІЯ
Тема 1. Розв'язування трикутників
Самостійна робота № 1. Синус, косинус, тангенс кутів від 0° до 180°.
Тотожності sin²a + cos²a = l; sin(l80°-a) = sina; cos(l80°-a) = -cosa; sin (90° - а) = cos а; cos(90°-a) = sina
Самостійна робота № 2. Теорема косинусів і наслідки з неї
Самостійна робота № 3. Теорема синусів
Самостійна робота № 4. Розв'язування трикутників. Прикладні задачи
Самостійна робота № 5. Знаходження площі трикутника
Контрольна робота № 1. Розв'язування трикутників

Тема 2. Правильні многокутники
Самостійна робота № 6. Правильні многокутники
Самостійна робота № 7. Формули радіусів вписаних і описаних кіл правильних многокутників
Самостійна робота № 8. Довжина кола. Довжина дуги кола. Площа круга та його частин
Контрольна робота № 2. Правильні многокутники

Тема 3. Декартові координати на площині
Самостійна робота № 9. Прямокутна система координат на площині. Координати середини відрізка. Відстань між двома точками із заданими координатами
Самостійна робота № 10. Рівняння кола і прямої
Контрольна робота № 3. Декартові координати на площині

Тема 4. Геометричні перетворення
Самостійна робота № 11. Рух і його властивості. Симетрія відносно точки і прямої, поворот і паралельне перенесення
Самостійна робота № 12. Перетворення подібності та його властивості. Гомотетія. Подібність фігур. Площі подібних фігур
Контрольна робота № 4. Геометричні перетворення

Тема 5. Вектори на площині
Самостійна робота № 13. Вектор. Модуль і напрямок вектора. Рівність векторів. Координати вектора. Додавання і віднімання векторів. Множення вектора на число. Колінеарні вектори
Самостійна робота № 14. Скалярний добуток векторів
Контрольна робота № 5. Вектори на площині
Тема 6. Початкові відомості зі стереометрії
Самостійна робота № 15. Взаємне розміщення прямих у просторі. Взаємне розміщення площин, прямої і площини. Пряма призма. Піраміда. Конус. Циліндр. Куля.
Контрольна робота № 6. Початкові відомості зі стереометрії
Тема 7. Повторення і систематизація навчального матеріалу
Самостійна робота № 16. Повторення і систематизація навчального матеріалу
Контрольна робота № 7. Повторення і систематизація навчального матеріалу

41 Comments on “Відповіді до посібника "Гальперіна А. Р. Алгебра. Геометрія 9 клас: Тестовий контроль знань"”

 1. Спасибо.Отличный сайт можно выложить по геометрии больше ответов,а то там ток по 1 кр.

    1. тема 3 по алгебре и тема 3 по геометрии (все с.р. и к.р.) Если не отображаются слайды, надо почистить кэш (Ctrl + Shift+ Delete) или зайти на страницу с другого браузера

 2. Скінте Гальперіна А. Р. 9 клас тема 4 з алгебри і 4 5 6 теми з геометрії бо тут не має

  1. ці теми ще не розв'язані. Розв'язки додаються послідовно, по мірі розв'язання

 3. Коли ви розв'яжете алгебру 4 5 6 теми і геометрію 4 5 6 теми Гальперіна А Р 9 клас

 4. Привіт!зробіть будь-ласка к.р #3 по геометрії.хочу звіритись ,якщо можна,то якнайбистріше

    1. вот скрины с моего пк: https://drive.google.com/open?id=0BwZ--SEjA4BAZlFiQXVjVDVCdGc
     https://drive.google.com/open?id=0BwZ--SEjA4BAZG93MnJvbE5IWW8
     попробуйте открыть страницу в другом браузере

  1. ребята, лучше ищите, есть там кр3 на последних слайдах. Как правильно листать слайды смотрите здесь: https://math-helper.ru/kak-prosmatrivat-slaydyi

  1. алгебра будет сегодня, а геометрию еще не решили (может быть завтра или послезавтра)

  1. там все есть - ищите лучше. Как просматиривать слайды: https://math-helper.ru/kak-prosmatrivat-slaydyi

  1. здесь все решено, ищите лучше. Посмотрите видео "Как просматривать слайды": https://math-helper.ru/kak-prosmatrivat-slaydyi

  1. сборник решен полностью! Ищите лучше. Посмотрите видео: https://math-helper.ru/kak-prosmatrivat-slaydyi

  1. сборник решен полностью! Ищите лучше. Посмотрите видео: https://math-helper.ru/kak-prosmatrivat-slaydyi

 5. пасиба большое ...очень помогли...но очень срочно нужна 3 контрольная из геометри

  1. сборник решен полностью! Ищите лучше. Посмотрите видео: https://math-helper.ru/kak-prosmatrivat-slaydyi

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

12 − пять =