Розв'язання до посібника "Роганін О. М. Геометрія 8 клас: Комплексний зошит для контролю знань"

Розв'язник до посібника "Роганін О. М. Геометрія. 8 клас: Комплексний зошит для контролю знань. - Харків, 2010. - 56с."
В розв'язнику подано рішення задач і вправ з коплексного зошиту для контролю знань з геометрії для 8 класу (автор Роганін О. М.). Посібник адресований батькам, які зможуть проконтролювати правильність виконання завдань, а в разі необхідності - учням для аналізу помилок.


Сторінки посібника подано у вигляді слайдів.
Посібник складається з двох частим: поточний контроль і контрольні роботи.
ЗМІСТ
ЧАСТИНА 1. ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ
Методичні рекомендації щодо використання перевірочних робіт для поточного контролю........... 2
Паралелограм, прямокутник, ромб, квадрат, трапеція
Картка контролю теоретичних знань 1..........................................................З
Графічний тренінг 1 ..........................................................................4
Вписані та описані чотирикутники. Теорема Фалеса. Середні лінії трикутника і трапеції
Картка контролю теоретичних знань 2.........................................................5
Графічний тренінг 2..........................................................................6
Подібність трикутників
Картка контролю теоретичних знань З..........................................................7
Графічний тренінг З.........................................................................8
Теорема Піфаґора
Картка контролю теоретичних знань 4..........................................................9
Графічний тренінг 4.........................................................................10
Многокутники. Площі многокутників
Картка контролю теоретичних знань 5......................................................... 11
Графічний тренінг 5......................................................................... 12
Розв'язування прямокутних трикутників
Картка контролю теоретичних знань 6......................................................... 13
Графічний тренінг 6.........................................................................14
Повторення і систематизація навчального матеріалу
Картка контролю теоретичних знань 7......................................................... 15
Графічний тренінг 7 .........................................................................16
Самостійна робота 1. Паралелограм і його властивості..........................................17
Самостійна робота 2. Ознаки паралелограма...................................................18
Самостійна робота 3. Прямокутник, ромб; квадрат і їх властивості ...........................19
Самостійна робота 4. Трапеція та її властивості............................................. 20
Самостійна робота 5. Центральні й вписані кути...............................................21
Самостійна робота б. Вписані й описані чотирикутники........................................22
Самостійна робота 7. Теорема Фалеса. Середня лінія трикутника................................23
Самостійна робота 8. Середня лінія трапеції...................................................24
Самостійна робота 9. Подібність трикутників за двома кутами....................................25
Самостійна робота 10. Подібність трикутників за двома сторонами і кутом між ними...............26
Самостійна робота 11. Подібність трикутників за трьома сторонами...............................27
Самостійна робота 12. Середні пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику...................28
Самостійна робота 13. Теорема Піфагора.....................................................29
Самостійна робота 14. Застосування теореми Піфагора до розв'язування задач...................З0
Самостійна робота 15. Многокутники та їхні властивості.......................................31
Самостійна робота 16. Площа прямокутника, паралелограма, трикутника і трапеції.................32
Самостійна робота 17. Синус, косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника............33
Самостійна робота 18. Розв'язування прямокутних трикутників ..................................34
ЧАСТИНА 2. КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ
Методичні рекомендації щодо використання контрольних робіт...................................36
Контрольна робота 1. Паралелограм, прямокутник, ромб, квадрат, трапеція.......................37
Контрольна робота 2. Вписані та описані чотирикутники. Теорема Фалеса.
Середні лінії трикутника і трапеції.-........................................................41
Контрольна робота 3. Подібність трикутників.................................................45
Контрольна робота 4. Теорема Піфагора......................................................49
Контрольна робота 5. Многокутники. Площі многокутників.......................................53
Контрольна робота 6. Розв'язування прямокутних трикутників...................................57
Контрольна робота 7. Повторення і систематизація навчального матеріалу........................61

загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наш сайт находят по фразам: