Розв’язання до посібника "Бут А. П. Тест-контроль. Математика 5 клас"

Розв’язник до посібника "Бут А. П. Тест-контроль. Математика. 5 клас: Зошит для поточного та тематичного оцінювання. Харків, 2008. — 96 с"
В розв’язнику подано рішення самостійних і контрольних робіт з коплексного зошиту для контролю знань з математики для 5 класу (автор Бут А. П. ). Посібник адресований батькам, які зможуть проконтролювати правильність виконання завдань, а в разі необхідності — учням для аналізу помилок.


Сторінки посібника подано у вигляді слайдів.
ЗМІСТ
САМОСТІЙНА РОБОТА № 1. Натуральні числа і нуль. Читання і запис
натуральних чисел. Порівняння натуральних чисел
САМОСТІЙНА РОБОТА № 2. Додавання натуральних чисел
САМОСТІЙНА РОБОТА № 3. Віднімання натуральних чисел
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ № 1. Додавання і віднімання натуральних чисел
САМОСТІЙНА РОБОТА № 4. Відрізки, ламані та їх довжини
САМОСТІЙНА РОБОТА № 5. Координатний промінь. Шкала
САМОСТІЙНА РОБОТА № 6. Кути та їх міри
САМОСТІЙНА РОБОТА № 7. Многокутники. Трикутник, чотирикутник
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ № 2. Відрізок, пряма, промінь, ламана.
Координатний промінь. Кут. Трикутник. Прямокутник
САМОСТІЙНА РОБОТА № 8. Множення натуральних чисел
САМОСТІЙНА РОБОТА № 9. Квадрат і куб числа
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ № 3. Множення натуральних чисел. Квадрат і куб числа
САМОСТІЙНА РОБОТА № 10. Ділення натуральних чисел
САМОСТІЙНА РОБОТА № 11. Ділення з остачею
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ № 4. Ділення натуральних чисел. Ділення з остачею
САМОСТІЙНА РОБОТА № 12. Вирази. Формули
САМОСТІЙНА РОБОТА № 13. Рівняння
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ № 5. Вирази. Формули. Рівняння
САМОСТІЙНА РОБОТА № 14. Площа. Площа прямокутника, квадрата
САМОСТІЙНА РОБОТА № 15. Прямокутний паралелепіпед
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ № 6. Площа прямокутника. Прямокутний паралелепіпед
САМОСТІЙНА РОБОТА № 16. Звичайні дроби. Знаходження дробу від числа та числа
за його дробом
САМОСТІЙНА РОБОТА № 17. Правильні, неправильні дроби. Порівняння звичайних
дробів з однаковими знаменниками
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ № 7. Звичайні дроби: правильні, неправильні; порівняння;
знаходження дробу числа і числа за його дробом
САМОСТІЙНА РОБОТА № 18. Додавання дробів з однаковими знаменниками
САМОСТІЙНА РОБОТА № 19. Віднімання дробів з однаковими знаменниками
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ № 8. Додавання та віднімання дробів з однаковими
знаменниками
САМОСТІЙНА РОБОТА № 20. Запис десяткових дробів. Порівняння й округлення
десяткових дробів
САМОСТІЙНА РОБОТА № 21. Додавання десяткових дробів
САМОСТІЙНА РОБОТА № 22. Віднімання десяткових дробів
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ № 9. Поняття десяткового дробу. Порівняння, округлення
десяткових дробів. Додавання і віднімання десяткових дробів
САМОСТІЙНА РОБОТА № 23. Множення десяткових дробів
САМОСТІЙНА РОБОТА № 24. Ділення десяткових дробів
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ № 10. Множення і ділення десяткових дробів
САМОСТІЙНА РОБОТА № 25. Масштаб. Середнє арифметичне
САМОСТІЙНА РОБОТА № 26. Відсотки
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ № 11. Масштаб. Середнє арифметичне. Відсотки
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ № 12. Підсумкова робота за курс 5 класу

загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наш сайт находят по фразам: