Розв’язання до посібника "Бут А. П. Тест-контроль. Математика 6 клас"

Розв’язник до посібника "Бут А. П. Тест-контроль. Математика. 6 клас: Зошит для поточного та тематичного оцінювання. Харків, 2008. — 112 с"
В розв’язнику подано рішення самостійних і контрольних робіт з коплексного зошиту для контролю знань з математики для 6 класу (автор Бут А. П. ). Посібник адресований батькам, які зможуть проконтролювати правильність виконання завдань, а в разі необхідності — учням для аналізу помилок.


Сторінки посібника подано у вигляді слайдів.
ЗМІСТ
САМОСТІЙНА РОБОТА № 1
Дільники та кратні натуральні числа. Прості та складені числа
САМОСТІЙНА РОБОТА № 2
Ознаки подільності на 2; 3; 9; 5; 10
САМОСТІЙНА РОБОТА № З
Найбільший спільний дільник. Найменше спільне кратне
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ № 1
Подільність натуральних чисел.
САМОСТІЙНА РОБОТА № 4
Основна властивість дробу. Порівняння дробів
САМОСТІЙНА РОБОТА № 5
Додавання і віднімання звичайних дробів
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ № 2
Порівняння дробів. Додавання і віднімання звичайних дробів
САМОСТІЙНА РОБОТА № б
Множення звичайних дробів
САМОСТІЙНА РОБОТА № 7
Знаходження дробу від числа
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ № З
Множення звичайних дробів. Знаходження дробу від числа
САМОСТІЙНА РОБОТА № 8
Ділення звичайних дробів
САМОСТІЙНА РОБОТА № 9
Знаходження числа за його дробом. Перетворення звичайного дробу в десятковий
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ № 4
Ділення звичайних дробів
САМОСТІЙНА РОБОТА № 10
Відношення. Пропорція
САМОСТІЙНА РОБОТА № 11
Відсоткове відношення двох чисел
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ № 5
Пропорція. Відсоткове відношення двох чисел
САМОСТІЙНА РОБОТА № 12
Прямо пропорційні величини
САМОСТІЙНА РОБОТА № 13
Коло. Довжина кола. Круг. Площа круга. Діаграми
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ № 6
Пряма пропорційна залежність. Коло і круг. Ймовірно випадкові події
САМОСТІЙНА РОБОТА № 11
Додатні та від'ємні числа. Координатна пряма
САМОСТІЙНА РОБОТА № 15
Модуль числа. Порівняння раціональних чисел
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ № 7
Раціональні числа. Порівняння раціональних чисел
САМОСТІЙНА РОБОТА № 16
Додавання раціональних чисел
САМОСТІЙНА РОБОТА № 17
Віднімання раціональних чисел
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ № 8
Додавання та віднімання раціональних чисел
САМОСТІЙНА РОБОТА № 18
Множення раціональних чисел
САМОСТІЙНА РОБОТА № 19
Властивості множення раціональних чисел.
Подібні доданки та їх зведення
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ № 9
Множення раціональних чисел
САМОСТІЙНА РОБОТА № 20
Ділення раціональних чисел
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ № 10
Ділення раціональних чисел
САМОСТІЙНА РОБОТА № 21
Розв'язування рівнянь
САМОСТІЙНА РОБОТА № 22
Розв'язування задач за допомогою рівнянь
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ № 11
Рівняння. Розв'язування задач за допомогою рівнянь
САМОСТІЙНА РОБОТА № 23
Координатна площина
САМОСТІЙНА РОБОТА № 24
Паралельні та перпендикулярні прямі
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ № 12
Паралельні та перпендикулярні прямі. Координатна площина. Графіки
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ № 13
Узагальнення знань учнів з курсу математики

загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наш сайт находят по фразам: