Розв’язання до посібника "Роганін О. М. Тест-контроль. Алгебра + геометрія 7 клас"

Розв’язник до посібника "Роганін О. М. Тест-контроль. Алгебра + геометрія. 7 клас: Зошит для поточного та тематичного оцінювання. — Харків, 2008"
В розв’язнику подано рішення самостійних і контрольних робіт з зошиту для контролю знань з алгебри та геометрії для 7 класу (автор Роганін О. М. ). Посібник адресований батькам, які зможуть проконтролювати правильність виконання завдань, а в разі необхідності — учням для аналізу помилок.


Сторінки посібника подано у вигляді слайдів.
ЗМІСТ
АЛГЕБРА
САМОСТІЙНА РОБОТА № 1
Лінійні рівняння з однією змінною
САМОСТІЙНА РОБОТА № 2
Розв'язування задач за допомогою рівнянь
ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1
Лінійні рівняння з однією змінною
САМОСТІЙНА РОБОТА № З
Степінь із натуральним показником
САМОСТІЙНА РОБОТА № 4
Одночлени
ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2
Цілі вирази. Степінь із натуральним показником. Одночлени
САМОСТІЙНА РОБОТА № 5
Многочлени. Додавання та віднімання многочленів
САМОСТІЙНА РОБОТА № б
Множення одночлена на многочлен
САМОСТІЙНА РОБОТА № 7
Множення многочлена віа многочлен
ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № З
Многочлени. Дії над многочленами
САМОСТІЙНА РОБОТА № 8
Винесення спільного множника за дужки
САМОСТІЙНА РОБОТА № 9
Розкладання многочленів на множники способом групування
ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4
Розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника
за дужки та способом групування
САМОСАМОСТІЙНА РОБОТА № 10
Добуток різниці двох виразів на їх суму
ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5
Формули скороченого множення
САМОСТІЙНА РОБОТА № 12
Різниця квадратів двох виразів
САМОСТІЙНА РОБОТА № 13
Перетворення многочлена у квадрат суми або різниці двох виразів
САМОСТІЙНА РОБОТА № 14
Сума та різниця кубів двох виразів
САМОСТІЙНА РОБОТА № 15
Застосування різних способів розкладання многочленів на множники
ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 6
Розкладання многочленів на множники з використанням формул скороченого множення
САМОСТІЙНА РОБОТА № 16
Функція. Способи задания функції. Графік функції
САМОСТІЙНА РОБОТА № 17
Лінійна функція, її графік і властивості
ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 7
Функції. Лінійна функція
САМОСТІЙНА РОБОТА № 18
Рівняння з двома змінними. Системи рівнянь із двома змінними
САМОСТІЙНА РОБОТА № 19
Графічний метод розв'язування системи двох лінійних рівнянь із двома змінними
САМОСТІЙНА РОБОТА № 20
Розв'язування системи лінійних рівнянь методом підстановки
САМОСТІЙНА РОБОТА № 21
Розв'язування систем лінійних рівнянь методом додавання
ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 8
Системи лінійних рівнянь із двома змінними
САМОСТІЙНА РОБОТА № 22
Розв'язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь
ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 9
Розв'язування задач за допомогою систем рівнянь
ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 10
Повторення і систематизація навчального Матеріалу
ГЕОМЕТРІЯ
САМОСТІЙНА РОБОТА № 1
Точки та прямі
САМОСТІЙНА РОБОТА № 2
Відрізки та їх довжини
САМОСТІЙНА РОБОТА № З
Кути та їх міри
САМОСТІЙНА РОБОТА № 4
Суміжні кути та їх властивості
САМОСТІЙНА РОБОТА № 5
Вертикальні кути та їх властивості
ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1
Найпростіші геометричні фігури та їх властивості. Суміжні та вертикальні кути
САМОСТІЙНА РОБОТА № 6
Паралельні та перпендикулярні прямі
САМОСТІЙНА РОБОТА № 7
Властивості паралельних прямих. Ознаки паралельності прямих
ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2
Паралельні та перпендикулярні прямі
САМОСТІЙНА РОБОТА Ms 8
Перша та друга ознаки рівності трикутників
САМОСТІЙНА РОБОТА № 9
Рівнобедрений трикутник. Третя ознака рівності трикутників
ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № З
Ознаки рівності трикутників
САМОСТІЙНА РОБОТА № 10
Сума кутів трикутника
САМОСТІЙНА РОБОТА № 11
Ознаки рівності прямокутних трикутників
ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4
Сума кутів трикутника
САМОСТІЙНА РОБОТА № 12
Коло і круг
САМОСТІЙНА РОБОТА № 13
Геометричні побудови
ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5
Коло і круг. Геометричні побудови
ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 6
Систематизація і повторення навчального матеріалу

загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наш сайт находят по фразам: