Розв’язання до посібника "Роганін О. М. Тест-контроль. Алгебра + геометрія 10 клас"

Розв’язник до посібника "Роганін О. М. Тест-контроль. Алгебра і початки аналізу + геометрія. 10 клас: Зошит для поточного та тематичного оцінювання. — Харків, 2008. — 128 с."
В розв’язнику подано рішення самостійних і контрольних робіт з коплексного зошиту для контролю знань з алгебри та геометрії для 9 класу (автор Роганін О. М.). Посібник адресований батькам, які зможуть проконтролювати правильність виконання завдань, а в разі необхідності — учням для аналізу помилок.


Сторінки посібника подано у вигляді слайдів.
ЗМІСТ
АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ
САМОСТІЙНА РОБОТА № 1
Числові функції, їх властивості та графіки
САМОСТІЙНА РОБОТА № 2
Радіанна міра кутів і дуг. Тригонометричні функції числового аргументу
САМОСТІЙНА РОБОТА № З
Властивості тригонометричних функцій
САМОСТІЙНА РОБОТА № 4
Побудова графіків тригонометричних функцій
ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1
Тригонометричні функції та їх властивості
САМОСТІЙНА РОБОТА № 5
Співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу
САМОСТІЙНА РОБОТА № 6
Формули тригонометричних функцій суми та різниці двох чисел, подвійного і половинного аргументу
САМОСТІЙНА РОБОТА № 7
Формули зведення. Формули суми (різниці) однойменних тригонометричних функцій.
Перетворення добутку тригонометричних функцій у суму
ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2
Тригонометричні тотожності
САМОСТІЙНА РОБОТА № 8
Обернені тригонометричні функції
САМОСТІЙНА РОБОТА № 9
Найпростіші тригонометричні рівняння
САМОСТІЙНА РОБОТА № 10
Розв'язування тригонометричних рівнянь
САМОСТІЙНА РОБОТА № 11
Розв'язування тригонометричних нерівностей
ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № З
Тригонометричні рівняння та нерівності
САМОСТІЙНА РОБОТА № 12
Арифметичний корінь п-го степеня та його властивості. Дії над коренями
САМОСТІЙНА РОБОТА № 13
Ірраціональні рівняння, системи та нерівності
САМОСТІЙНА РОБОТА № 14
Степінь із раціональним показником. Степенева функція, її графік і властивості
ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4
Степенева функція та її властивості. Ірраціональні рівняння, системи, нерівності
САМОСТІЙНА РОБОТА № 15
Показникова функція та її властивості
САМОСТІЙНА РОБОТА № 16
Показникові рівняння, системи та нерівності
ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5
Показникова функція та її властивості. Показникові рівняння, системи та нерівності
САМОСТІЙНА РОБОТА № 17
Логарифм числа. Властивості логарифмів
САМОСТІЙНА РОБОТА № 18
Логарифмічна функція та її властивості
САМОСТІЙНА РОБОТА № 19
Логарифмічні рівняння, системі та нерівності
ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 6
Логарифмічна функція та її властивості. Логарифмічні рівняння, системі та нерівності
ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 7
Повторення і систематизація навчального матеріалу
ГЕОМЕТРІЯ
САМОСТІЙНА РОБОТА № 1
Аксіоми стереометрії
САМОСТІЙНА РОБОТА № 2
Паралельні та мимобіжні прямі. Ознака паралельності прямих
ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1
Аксіоми стереометрії. Взаємне розміщення прямих у просторі
САМОСТІЙНА РОБОТА № З
Паралельність прямої та площини
САМОСТІЙНА РОБОТА № 4
Паралельність плоїцин
ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2
Паралельність прямих і площин
САМОСТІЙНА РОБОТА № 5
Перпендикулярність прямих у просторі
САМОСТІЙНА РОБОТА № 6
Перпендикулярність прямої та площини
САМОСТІЙНА РОБОТА № 7
Перпендикуляр і похила. Властивість точки, рівновіддаленої від вершин многокутника
ТКМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № З
Перпендикулярність прямої та площини
САМОСТІЙНА РОБОТА № 8
Теорема про три перпендикуляри. Властивість точки, рівновіддаленої від сторін многокутника
САМОСТІЙНА РОБОТА № 9
Перпендикулярні площини. Ознака перпендикулярності площин. Властивості перпендикулярних площин
ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4
Теорема про три перпендикуляри. Перпендикулярність площин
САМОСТІЙНА РОБОТА № 10
Прямокутна система координат у просторі. Відстань між двома точками. Координати середини відрізка
САМОСТІЙНА РОБОТА № 11
Перетворення фігур у просторі
ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5
Декартові координати в просторі. Перетворення фігур у просторі
САМОСТІЙНА РОБОТА № 12
Кути в просторі. Площа ортогональної проекції многокутника
САМОСТІЙНА РОБОТА № 13
Вектори в просторі
ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 6
Кути між прямими та площинами. Вектори у просторі
ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 7
Систематизація і повторення навчального матеріалу

загрузка...

Похожие публикации

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наш сайт находят по фразам: