Розв’язання до посібника "Каплун О. I. Тест-контроль. Алгебра + геометрія 8 клас"

test-kontr-resh-8

Розв’язник до посібника "Каплун О. I. Тест-контроль. Алгебра + геометрія. 8 клас: Зошит для поточного та тематичного оцінювання. — Харків, 2008. — 112 с."
В розв’язнику подано рішення самостійних і контрольних робіт з коплексного зошиту для контролю знань з алгебри та геометрії для 8 класу (автор Каплун О. I. ). Посібник адресований батькам, які зможуть проконтролювати правильність виконання завдань, а в разі необхідності — учням для аналізу помилок.


Сторінки посібника подано у вигляді слайдів.
ЗМІСТ
АЛГЕБРА
САМОСТІЙНА РОБОТА 1.
Дробові вирази. Раціональні вирази. Допустимі значення змінних
САМОСТІЙНА РОБОТА 2.
Основна властивість дробу. Скорочення дробів
САМОСТІЙНА РОБОТА 3.
Додавання та віднімання дробів з однаковими знаменниками
САМОСТІЙНА РОБОТА 4.
Додавання та віднімання дробів із різними знаменниками
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ 1.
Основна властивість дробу. Додавання та віднімання дробів
САМОСТІЙНА РОБОТА 5.
Множення дробів
САМОСТІЙНА РОБОТА 6.
Ділення дробів
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ 2.
Множення та ділення дробів. Тотожні перетворення раціональних виразів
САМОСТІЙНА РОБОТА 7.
Раціональні рівняння. Рівносильні рівняння
САМОСТІЙНА РОБОТА 8.
Степінь із цілим показником і його властивості. Стандартний вигляд числа
САМОСТІЙНА РОБОТА 9.
Функція у = k/x , її графік і властивості
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ 3.
Раціональні рівнянпя. Степінь із цілим показником і його властивості.
Стандартний вигляд числа. Функція у = k/x , її графік і властивості
САМОСТІЙНА РОБОТА 10.
Функція у = х² та її графік. Арифметичний квадратний корінь. Рівняння х² = а .
САМОСТІЙНА РОБОТА 11.
Арифметичний квадратний корінь із добутку та дробу.
Добуток і частка квадратних коренів
САМОСТІЙНА РОБОТА 12.
Арифметичний квадратний корінь із степеня
САМОСТІЙНА РОБОТА 13.
Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені.
Функція у = √x , її графік і властивості
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ 4.
Квадратні корені. Дійсні числа
САМОСТІЙНА РОБОТА 14.
Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння
САМОСТІЙНА РОБОТА 15.
Квадратні рівняння
САМОСТІЙНА РОБОТА 16.
Теорема Вієта
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ 5.
Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння. Теорема Вієта
САМОСТІЙНА РОБОТА 17.
Квадратний тричлен, його корені. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники
САМОСТІЙНА РОБОТА 18.
Розв'язування рівнянь, які зводяться до квадратних
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ 6.
Квадратний тричлен, його корені. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники. Розв'язування рівнянь, які зводяться до квадратних. Розв'язування задач за допомогою рівнянь, які зводяться до квадратних
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ 7.
Повторення та систематизація навчального матеріалу
ГЕОМЕТРІЯ
САМОСТІЙНА РОБОТА 1.
Паралелограм і його властивості
САМОСТІЙНА РОБОТА 2.
Прямокутник, ромб, квадрат та їх властивості
САМОСТІЙНА РОБОТА 3.
Трапеція
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ 1.
Паралелограм. Прямокутник. Ромб. Квадрат. Трапеція
САМОСТІЙНА РОБОТА 4.
Вписані та описані чотирикутники. Вписані та центральні кути
САМОСТІЙНА РОБОТА 5.
Теорема Фалеса. Середня лінія трикутника
САМОСТІЙНА РОБОТА 6.
Середня лінія трапеції, И властивості
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ 2.
Вписані та описані чотирикутники. Вписані та центральні кути.
Теорема Фалеса. Середня лінія трикутника. Середня лінія трапеції
САМОСТІЙНА РОБОТА 7.
Подібні трикутники. Застосування подібності трикутників
САМОСТІЙНА РОБОТА 8.
Теорема Піфагора. Застосування подібності трикутників
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ 3.
Подібність трикутників. Теорема Піфагора
САМОСТІЙНА РОБОТА 9.
Сума кутів опуклого многокутника. Площа прямокутника та паралелограма.
САМОСТІЙНА РОБОТА 10.
Площа трикутника та трапеції
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ 4.
Многокутники. Площі многокутників
САМОСТІЙНА РОБОТА 11.
Синус, косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника. Співвідношення між сторонами та кутами прямокутного трикутника
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ 5.
Розв'язування прямокутних трикутників
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ 6.
Повторення та систематизація навчального матеріалу

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наш сайт находят по фразам: